Almere Voetverzorging - Medisch PedicureDe zorg voor uw voeten

Voetscreening

Voetscreening is van groot belang om vroegtijdig te ontdekken of risicofactoren bestaan voor het ontstaan van een wond aan de voet met name bij mensen met diabetes of reuma. Het risico van het ontstaan is groter en de genezing verloopt moeizamer.

  • Er worden 4 blauwdrukken gemaakt van uw voeten. Hiermee kunnen we de eventuele overdruk zien en uw voettype bepalen.
  • Het oppervlakkige gevoel wordt getest d.m.v. een monofilament. De voetzool wordt op verschillende plaatsen getest.
  • Het diepte gevoel wordt gemeten d.m.v. een stemvork op verschillende plaatsen op uw enkel en voet.
  • Pulsatie van de slagader achter de enkel (arteria tibialis posterior) en op de voetrug (arteria dorsalis pedis)
  • De temperatuur van uw onderbenen en voeten wordt gemeten.
  • Schoeninspectie, uw schoenen worden bekeken op oneffenheden, de juiste maat, slijtage etc.
  • Sokken worden bekeken op naden die kunnen gaan irriteren op de huid.

De screening wordt met u doorgenomen en de daaruit voortkomende adviezen besproken. Bij eventuele risicoís zal, in overleg met u, een verwijzing worden gestuurd naar uw huisarts of praktijk ondersteuner huisartsenzorg. Deze screening wordt niet altijd door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Deze screening wordt minimaal 1x per jaar afgenomen bij de diabetes spreekuur door uw Praktijk Ondersteuner Huisarts, hiermee wordt uw sim's classificatie vastgesteld.
Bij reuma wordt geadviseerd om 1x per jaar een voetscreening te laten doen en bij standsverandering zo nodig een keer extra. 

U kunt een Diabetische- en Reumatische voetbehandeling door een Medisch Pedicure in opleiding met aantekening veelal vergoed krijgen tot een bepaald maximum bedrag of aantal behandelingen per jaar.
Informeer hiervoor vooraf bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding kan per polis en aanvullende verzekering namelijk verschillend zijn.